•      01:45 Австралия – Продажби на дребно (QoQ)(Q1) Date: 5/24, 2022 10:57       •      10:30 Германия – Производствен PMI Date: 5/24, 2022 10:56       •      11:00 ЕС – Производствен PMI Date: 5/24, 2022 10:55       •      11:30 UK – Производствен PMI Date: 5/24, 2022 10:54       •      15:30 Канада – Производствени продажби (МоМ) Date: 5/24, 2022 10:53       •      16:45 САЩ – Производствен PMI Date: 5/24, 2022 10:52       •      17:00 САЩ – Продажби на нови жилища (Април) Date: 5/24, 2022 10:50       •      11:00 Германия – IFO бизнес настроения Date: 5/23, 2022 11:4       •      15:30 САЩ – Фед Чикаго индекс на национална активност (Май) Date: 5/23, 2022 11:1      

Начало > Какво е Forex

Какво е Форекс?


Валутна търговия (FOREX)

Forex е съкратеното наименование на Foreign Exchange или Валутна търговия. Форекс представлява глобална система за търговия, в която участват банки, институционални инвеститори, фондове, както и борсови спекуланти. Дневният оборот на валутния пазар надвишава сумата от 4 трилиона щатски долара и непрекъсното продължава да се увеличава.

Най-общо казано Форекс търговията представлява едновременна покупка на една валута и продажба на друга. Сделките може да се осъществяват по електронен път (чрез компютър) или на кешов пазар – например смяна на валута в обменно бюро. И в двете ситуации имаме валутна или Форекс сделка.

Основната част от сделките се осъществяват в някоя от основните валути: Щатски долар, Евро, Британска лира, Японска йена, Швейцарски франк, Канадски долар и Австралийски долар.

За разлика от другите финансови пазари, (като например фондовия пазар), валутният не е позициониран на точно определено място. Форекс пазарът функционира 24 часа на ден посредством мрежа от компютърни терминали свързващи банки, корпорации, брокери и индивидуални инвеститори, които търгуват с различни по големина суми, вариращи от милиони долари на сделка до няколко десетки или стотици долари при обикновените инвеститори. Това осигурява формирането на така наречената „пазарна ликвидност“ или възможността да купувате или продавате неограничено валути без никакви ограничения. Търговията започва всеки ден в Нова Зеландия, последвана от Сидни, през Токио, Лондон и Ню Йорк, до крайбрежието на Калифорния.

Развитието на компютърните и интернет технологии направи валутния пазар достъпен и за дребните играчи, които могат да купуват и продават валути от офиса си или от домашни условия.

При всяка една валутна сделка винаги има две цени: Например вземаме цената на EURUSD, която би изглеждала по следния начин : 1,4000/1,4002. Вероятно веднага би ви направило впечетление, че цените са две. Това е така, защото валутните котировки включват цена "Купува" и "Продава":

  • Купува (Bid): Цената, на която дилърът Купува и инвеститорите Продават валута
  • Продава (Ask): Цената, на която дилърът Продава и инвеститорите Купуват валута

Разликата между курс купува и курс продава се нарича спред (Spread). Спредът е разходът, който инвеститорът заплаща за сделката. Варчев Финанс предлага най-тесните граници между курсовете „Купува“ и „Продава“, намалявайки по този начин разходи за всяка една сделка.

Валутните двойки се котират до четири знака след десетичната запетая, например USD/CHF 1.3000/1.3003, като последният знак се нарича "пип". При повечето валути един пип е 0.0001 от текущия курс. Изключение правят двойките, при които на втора позиция е Японската йена (JPY), където един пип се равнява на 0.01.

Инвеститорите базират решенията си за търговия на технически или фундаментален анализ. Техническия анализ използва графики, трендови линии, нива на подкрепа и съпротива, математически модели и други средства. Инвеститори използващи фундаментален подход, базират решенията си на икономически анализ. Повече информация относно технически и фундаментален анализ можете да откриете в секция Обучение.

Как да печеля от Forex?

Да спечелите от Forex е лесно! Вие можете да търгувате с националните валути на различни държави и да печелите от разликата във валутните курсове. Валутният пазар (Forex или FX) е най-големия финансов пазар в света с дневен оборот от над $4 трилиона.

За да получите печалба е необходимо да купите някаква валута, да изчакате растежа й, и след това да приключите сделката. Получената при сделка положителна разлика — това е печалбата на трейдъра.

Пример:
Покупка на 0.10 лот от двойката EUR/USD означава покупка на 10 000 евро по текущ курс 1.3660/62. За да откриете тази позиция са Ви необходими $100 собствени средства. При изменение на цената с 1 цент (100 пипса) или курс на двойката 1.3762/64, резултата при затваряне на позицията от курсовата разлика ще бъде $0.0100 х 10 000 = $100 печалба.

Това е начинът, по който се печелят пари на FOREX пазара. На практика, тази операция можете да осъществите чрез няколко клика с мишката на домашния си компютър..

Марджин търговията позволява откриване на позиция чрез депозиране на малък процент от стойността на сделката по вашата сметка. ИП Варчев Финанс ЕООД позволява откриване на позиции чрез депозит от 0.2% от стойността на сделката.

Какво са “дълги” и “къси” позиции?
На трейдърски жаргон, дълга е тази позиция, при която инвеститорът купува валута на определена цена със цел последваща продажба на по-висока цена. В този случай, инвеститорът печели от покачващ се пазар. Къса е тази позиция, при която трейдърът продава валута в очакване на нейната обезценка и последваща покупка на по-ниска цена. В този сценарий трейдърът печели от понижаващ се пазар. Важно е да се отбележи, че всяка Форекс позиция принуждава инвеститора да бъде “дълъг” в една валута и “къс” в друга.

Как да контролирам риска?
Най-разпространените инструменти за контрол на риска при Форекс търговията са лимитираните (Limit) и стоп (Stop loss) поръчките. Лимитираната поръчка поставя максимална цена на покупка, или минимална цена при продажба. Stop loss поръчката гарантира, че дадена позиция се ликвидира автоматично на предварително определена цена, с цел да се ограничат потенциалните загуби ако пазарът тръгне срещу позицията на инвеститора. Ликвидността на Форекс пазара гарантира, че лимитираните и стоп поръчките ще бъдат изпълнени лесно.