•      12:00 Европа – Нива на Безработица Date: 7/2, 2020 10:36       •      15:30 САЩ – Първоначални Молби от Безработните Date: 7/2, 2020 10:35       •      15:30 САЩ – NFP Date: 7/2, 2020 10:34       •      15:30 САЩ – Нива на Безработица Date: 7/2, 2020 10:33       •      15:30 Канада – Търговски Баланс Date: 7/2, 2020 10:32       •      19:00 Великобритания – Доклад на BoE за Финансовата Стабилност Date: 7/2, 2020 10:31       •      20:00 САЩ – Брой на Нефтените Платформи на Baker Hughes Date: 7/2, 2020 10:30       •      Varchev Private Trading Club: -Достъп до сделки на Varchev Finance. -Пълни про анализи, които правим преди вземане на трейдинг решения. -Пълния watchlist на Varchev Finance. -Единствен специализиран LIVE чат и още Date: 6/3, 2020 20:38