•      15:30 САЩ - Продажби на дребно Date: 1/16, 2019 8:57       •      Неуточнен час САЩ - Производствени поръчки Date: 1/16, 2019 8:56       •      17:00 САЩ - Материални запаси Date: 1/16, 2019 8:55       •      17:30 САЩ - Запаси от петрол Date: 1/16, 2019 8:54      

Начало > Условия за търговия > Forex

Условия за търговия с Meta Trader 5

актуални към

От 1 Юни Varchev Brokers актуализира системата си за изчисляване на Swap points (лихва за пренос на позиция за следващ ден) спрямо изискванията на КФН БГ, FCA UK и регламента MiFID EU. Съобразявайки се със световните стандарт за преизчисления, Swap числата ще бъдат актуализиране всяка седмица в понеделник, отразявайки текущото изменението на референтните банкови лихвени проценти. Ежеседмичното изменение на суаповете касае всички предлагани от Varchev Brokers инструменти за търговия. За още по-точно отчитане на лихвените нива, суап стойностите за валутните двойки ще бъдат прецизирани в пойнтове (пипсове), преизчислявани и начислявани във валутата на акаунта /поле "Суап" към съответната позиция, подлежаща на пренос за следващ ден/.

Какво представлява пренос на позиция и SWAP? Swap - лихва за пренос на позиция на следващият ден, начислява се/отчислява се автоматично всяка вечер в 00:00 ч. От Петък до Понеделник суапът се начислява веднъж. Сряда срещу четвъртък суапът се начислява в троен размер. Суап числата могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. В първия случай сумата за пренос на позиция бива начислявана (добавяна) към сметката за търговия, докато при втория тя се приспада (удържа).


Ливъридж От 1:10 до 1:500
Минимална позиция 0.01 лот
(1 лот = 100 000 валутни единици)
Комисионна
за сделка
Няма
Минимален депозит Няма

Максимално допустим ливъридж на Forex клиенти

Ливъридж ** Баланс/Balance
1:500 до $10 000
1:400 $10 000 - $20 000
1:200 $20 000 - $50 000
1:100 $50 000 - $250 000
1:75 $250 000 - $400 000
1:50 над $400 000
* В сила от 01.04.2018

- Ливъриджът касае всеки клиент съобразно общият баланс по всички открити акаунти и може да обект на предварително одобрени в зависимост от размера на акаунтите и обемите на търговия
- Под баланс се вземат под внимание всички затворени позиции, вноски тегления - полето Баланс/Balance на платформата
- Ливърджът на VIP акаунти (над $50 000) е възможно да бъде договорен


Обем * Ливъридж **
До 10 лота (1 млн.) 1:500
От 10 лота (1 млн.) до 20 лота (2 млн.) 1:400
От 20 лота (2 млн.) до 100 лота (10 млн.) 1:200
Над 100 лота (10 млн.) 1:50
или по договаряне

* Нетна експозиция по един инструмент. При надвишаване на нетната експозиция ливъриджа на целият акаунт ще бъде обект на промяна към ниво съответстващо на отвореният нетен обем.
** Ливъриджът може да бъде променян от Варчев Финанс във всеки един момент на база текущият баланс и обем на клиентските сделки
SWAP в сила от 12 Януари 2018

Валутна двойкаСпред *Swap Long
(в пойнтове)
Swap Short
(в пойнтове)
AUDCADпазарен спред-1.16-0.839
AUDCHFпазарен спред4.136-6.51
AUDJPYпазарен спред3.124-5.83
AUDNZDпазарен спред-1.933-0.848
AUDUSDпазарен спред-1.767-1.267
CADCHFпазарен спред4.484-6.854
CADJPYпазарен спред3.455-6.155
CHFJPYпазарен спред-4.745-0.315
EURAUDпазарен спред-12.3917.995
EURCADпазарен спред-12.0438.033
EURCHFпазарен спред-2.3386-3.326
EURGBPпазарен спред-4.3031.326
EURJPYпазарен спред-3.708-1.288
EURNZDпазарен спред-14.278.934
EURTRYпазарен спред-476.621350.049
EURUSDпазарен спред-10.4216.64
GBPAUDпазарен спред-8.2593.413
GBPBGNпазарен спред0.864-5.192
GBPCADпазарен спред-8.0913.676
GBPCHFпазарен спред2.763-7.611
GBPJPYпазарен спред0.364-5.885
GBPNZDпазарен спред-10.0464.164
GBPUSDпазарен спред-7.6273.453
NZDCADпазарен спред-0.822-1.453
NZDCHFпазарен спред3.446-6.727
NZDJPYпазарен спред3.2-6.086
NZDUSDпазарен спред-1.468-0.706
USDBGNпазарен спред-11.9634.04
USDCADпазарен спред-0.552-2.976
USDCHFпазарен спред6.533-10.42
USDJPYпазарен спред5.254-9.656
USDTRYпазарен спред-378.765265.07


* Виж нашия спред в реални условия с безплатна демо сметка тук или ни се обади на 0700 17 600
**Varchev Finance си запазва правото да променя Swap нивата по всяко време. Актуалните суапови числа влизат в сила незабавно в момента в който се публикуват тук.
*** Суап - лихва за пренос на позиция на следващият ден се начислява/отчислява автоматично всяка вечер в 00:00 ч. От Петък до Понеделник суапът се начислява веднъж. Сряда срещу Четвъртък суапът се начислява в троен размер.

Какво представлява пренос на позиция и SWAP?
Swap - лихва за пренос на позиция на следващият ден, начислява /отчислява се автоматично всяка вечер в 00:00 ч. Сряда срещу четвъртък суапът се начислява в троен размер (суапът за събота и неделя - спот сделките са с вальор 2 работни дена /Т+2/. Този период е нужен за подготовката по реалното извършване на сделката – например за изготвяне на необходимите документи, за синхронизиране плащанията, когато държавите, с чиито валути е сключена сделката, се намират в различни часови зони, и други. Датата на спота не може да бъде събота или неделя). Суап числата могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. В първия случай сумата за пренос на позиция бива начислявана (добавяна) към сметката за търговия, докато при втория тя се приспада (удържа).

Работно време на FOREX: от 00:00 в Понеделник до 23:00 в Петък (сървърно време GMT+2).